Wat is Toujeo?

Wat is Toujeo en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Toujeo bevat een insuline die insuline glargine genoemd wordt. Insuline glargine is een aangepaste insulinesoort, die erg veel lijkt op insuline bij de mens.
Toujeo bevat drie keer meer insuline in 1 ml dan gewone insuline, die 100 eenheden/ml bevat.
Het wordt gebruikt om diabetes mellitus bij volwassenen te behandelen. Diabetes mellitus is een ziekte waarbij uw lichaam niet genoeg insuline aanmaakt om uw bloedglucosespiegel onder controle te houden.
Toujeo verlaagt uw bloedglucosespiegel gelijkmatig gedurende een lange periode. Het wordt eenmaal per dag toegediend. U kunt het tijdstip waarop u injecteert wijzigen wanneer dat nodig is, omdat dit middel een langdurig verlagend effect heeft op uw bloedglucosespiegel.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juist gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoewel Toujeo dezelfde werkzame stof bevat als insuline glargine 100 eenheden/ml kunt u deze geneesmiddelen niet onderling uitwisselen. Voor de overgang van de ene insulinebehandeling naar de andere is een medisch voorschrift, medisch toezicht en controle van de bloedglucosespiegels noodzakelijk. Neemt u alstublieft contact op met uw arts voor meer informatie.

Hoeveel moet u gebruiken?

Toujeo is beschikbaar in 2 verschillende pennen:

1. De Toujeo Solostar voorgevulde pen kan een dosis van 1 tot 80 eenheden per injectie leveren, in stappen van 1 eenheid.

2. De Toujeo DoubleStar voorgevulde pen kan een dosis van 2 tot 160 eenheden per injectie leveren, in stappen van 2 eenheden.

Het dosisvenster van de pen toont het aantal eenheden Toujeo dat geïnjecteerd zal worden. Herbereken de dosis niet.

Aan de hand van uw levensstijl, de uitslagen van uw bloedglucosetesten en uw vorig insulinegebruik

zal uw arts u vertellen:

  • hoeveel Toujeo u elke dag nodig heeft en op welk tijdstip,
  • wanneer u uw bloedglucosespiegel moet controleren, en of u urinetesten moet uitvoeren,
  • wanneer u een hogere of lagere dosis nodig kunt hebben

Toujeo is een langwerkende insuline. Uw arts kan u vertellen het te gebruiken in combinatie met een kortwerkende insuline of met andere geneesmiddelen voor het behandelen van hoge bloedglucosespiegels.

Als u meer dan één insuline gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u zeker weet dat u de goede insuline gebruikt. Controleer voor iedere injectie het etiket van de insuline. Vraag uw arts of apotheker om raad als u twijfelt.

Veel factoren kunnen uw bloedglucosespiegel beïnvloeden. U moet deze factoren kennen, zodat u de juiste actie kunt ondernemen bij veranderingen in uw bloedglucosespiegel om te voorkomen dat deze te hoog of te laag wordt.

Flexibiliteit in het tijdstip van toediening
  • Gebruik Toujeo één keer per dag, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
  • Wanneer dat nodig is, kunt u het ook injecteren tot drie uur vóór of tot drie uur na het gebruikelijke tijdstip van injectie.
Gebruik bij ouderen (65 jaar en ouder)

Wanneer u 65 jaar of ouder bent, moet u met uw arts spreken, omdat u mogelijk een lagere dosis nodig heeft.

Als u nier- of leverproblemen heeft

Wanneer u nier- of leverproblemen heeft, moet u met uw arts spreken, omdat u mogelijk een lagere dosis nodig heeft.

Voordat u Toujeo injecteert
  • Lees de gebruiksaanwijzing.
  • Als u niet alle instructies in de gebruiksaanwijzing opvolgt, kunt u te veel of te weinig insuline toegediend krijgen.
Toedieningswijze
  • Toujeo wordt onder de huid geïnjecteerd (subcutaan gebruik of “SC”).
  • Injecteer het in de voorkant van uw dijbeen, in uw bovenarm of in uw buikwand.
  • Verander iedere dag de plaats waarin u injecteert binnen het injectiegebied dat u gebruikt. Dit vermindert het risico op het dunner of juist dikker worden van de huid

Om mogelijke overdacht van ziekten te voorkomen, mogen insulinepennen nooit door meer dan één persoon gebruikt worden, zelfs niet wanneer de naald wordt verwisseld.

Gebruik altijd een nieuwe steriele naald voor iedere injectie. Gebruik naalden nooit opnieuw. Wanneer u een naald opnieuw gebruikt, wordt het risico groter dat de naald verstopt raakt en dat u te veel of te weinig insuline krijgt.

Voer de gebruikte naald altijd af in een naaldcontainer, of zoals uw apotheker, arts of verpleegkundige heeft verteld.

De volledige gebruiksaanwijzing en de instructie van de Toujeo pennen kunt u hier downloaden.

Download hier de bijsluiter.